2016-09-30

Infantiliseringen av det offentliga samtalet


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Starka principer om demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter har byggt vårt samhälle. När dessa principer nu ifrågasätts, åsidosätts eller helt frångås skapas ett tomrum. I detta postmoderna tomrum uppstår en situation där allt och inget kan anses vara rätt, fel, sant, falskt, rimligt eller orimligt."

Torsdagskvällens Radio Bubb.laSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I kvällens radio bubb.la avhandlas att SpaceX presenterar Marsplaner, familj på Öland hemskolar barnen trots vite på 50 000 per läsår, grodan Pepe antisemitisk hatsymbol, Martin intervjuas om företagande som frihetlig aktivism i Radio Mises, Jan Helin säger SVT gömde sig bakom ”tunn fernissa av opartiskhet” när de bjöd in Nya Tider för debatt samt Brion McClanahan om att samtida amerikanska utlandskrig har paralleller med Nordstaternas kuvande av Sydstaterna. Två lyssnarbrev från Hongkong läses upp och efter en dikt från Klot-Johan dagen till ära berättar Martin om vad han önskar sig i födelsedagspresent: fler premiummänniskor!"

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2016-09-29

Illussionen om värnplikten


Frågan om återinförd värnplikt diskuteras just nu.

Det tycks finnas något slags allmän opinion som menar att det vore bra: Ungdomen skall få lära sig veta hut, hantera vapen (hmmm) och komma ut i friska luften. Samhällsgemenskapen skall stärkas och alla skall få lära sig att gå i takt. Ärtsoppa och bivack.

Detta är ett hjärnspöke. Det handlar inte om alla ungdomar. Försvaret varken behöver, vill ha eller kan hantera hundratusentals värnpliktiga.

Vad det är fråga om är en allmän mönstring (där alla ungdomar skall mätas, vägas och bedömas). Sedan kommer några enstaka tusen att tas ut till militär utbildning.

Det är tänkt att omfatta de mest motiverade, intresserade och förhoppningsvis även lämpade. Men rimligen borde man kunna värva många av dem ändå, utan någon pliktlag – om man anstränger sig lite mer.

Vad det handlar om är att med tvång stjäla något år från vissa ungdomar, men inte de flesta. Vilket är ytterst orättvist. Man kan inte ha en samhällelig skyldighet som bara gäller vissa. Rättigheter och skyldigheter visavi staten skall gälla lika för alla.

Dessutom är det en tveksam idé att försvara vår frihet genom att använda tvång.

Låt värnplikten stanna i papperskorgen. Satsa mer på värvning av frivilliga istället.

Om rasism

EU:s ogenomtänkta och farliga web-censur


Nybloggat på HAX.5July.org:


EU:s upplägg om att låta nätets sociala nätverk censurera åsikter online är illa genomtänkt och farligt. Det öppnar för godtycke, är ovärdigt en rättsstat och är per definition ett angrepp på yttrandefriheten.

2016-09-28

Migrationsverket skapar ett svenskt självskadebeteende


Det staplas exempel på människor som utvisas ur Sverige trots att de har jobb, betalar skatt, sköter sig och klarar sig själva.

Ofta handlar det om futtiga detaljer, som att under några månader ha haft ett par hundralappar för låg lön eller att de fått sitt jobb via till exempel LinkedIn istället för Arbetsförmedlingen. Men inte om att de misskött sig eller legat andra till last. Detta är människor som är lönsamma för vårt samhälle.

Kontrasten blir närmast överväldigande mot många andra flyktingar och migranter som får stanna i landet. De saknar ofta relevant utbildning (ibland har de ingen utbildning alls), det finns ingen naturlig plats för dem på arbetsmarknaden och de hamnar i ofta livslångt utanförskap och bidragsberoende.

Varför gör Migrationsverket på detta sätt?

Det verkar ju närmast som om man satt i system att skicka ut folk som klarar sig själva och som har integrerats väl. Handlar det om något absurt självskadebeteende? Handlar det om något slags skruvad socialistisk signalpolitik? Rensar man ut folk som inte automatiskt blir bidragsberoende socialdemokratisk valboskap? Sätter man en ära i att vara småsint och elak?

Än så länge har politikerna kommit oförtjänt enkelt undan, trots att det är de som satt upp de regler som skapat denna orimlighet. Nu är det dags att vi ställer dem till svars.

Länk: Klämd av byråkratin - utvisas ur landet »

Gårdagskvällens Radio Bubb.laSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I tisdagens radio bubb.la avhandlades bland annat att Sergiu Tanurcov utvisas till Moldavien för att tjänat mindre än 13 000 några månader 2011, tyskt familjemagasin varnar för att välartade familjer med blont hår kan ha högeråsikter, Celia Green om att även fattiga för hundra år sedan kunde hemskola sina barn och ha hushållsarbetare, irakisk flykting i Danmark kan utvisas sedan han firat Charlie Hebdo-attackerna på Facebook samt Martin och Boris reaktioner på första presidentvalsdebatten i USA. Sändningen avslutades med ett lyssnarbrev från Hongkong om Singapore och kostnaden att ha bil."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2016-09-27

5 juli-podden 19: Benåda Chelsea Manning! Plus mer om EU:s webcensur, TTIP, CETA och Facebook.

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.Dags att starta en kampanj för att benåda visselblåsaren Chelsea Manning! Ödesveckor för TTIP och CETA. EU-kommissionen döljer viktiga dokument om webcensur (Joint Referral Platform). Och så kommenterar vi Facebooks agerande i fallet napalmflickan.

Med Karl Andersson och Henrik Alexandersson.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 Juli-blogg (på engelska) »

Decentralisera mera!


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Min poäng är att ökat lokalt självbestämmande är positivt. Det ökar möjligheten att beslut fattas som passar befolkningen bättre och att besluten i sig blir bättre. Det skapar ett stabilare samhälle som undviker centralstyrningens »single points of failure«. Det blir mer demokratiskt, i en djupare mening. Det ökar människors frihet."

2016-09-26

Följ presidentvalsdebatten i Radio Bubb.la


I natt kl 03 sänder Radio Bubb.la direkt med anledning av den amerikanska presidentvalsdebatten.

Länk »

Benåda Chelsea Manning!


Nybloggat på HAX.5JUly.org:


"Chelsea Manning has contributed to transparency and democracy. She has made the American people aware of what is really going on in its name. She has exposed lies, disloyalty, falseness, and two-facedness. She ought to be given a medal, not a prison sentence."

Brittisk politik: Se upp för Corbyn

Trots att stora delar av brittiska Labours parlamentsgrupp och partiets skuggregering revolterat mot partiledaren – Jeremy Corbyn – har han nu fått förnyat förtroende. Detta efter en medlemsomröstning.

Man kan tycka att Corbyn är en vänstertok och företrädare för en socialism som sedan länge passerat sitt bäst-före-datum. Men jag tror att det kan vara ett misstag att undervärdera honom.

Vi lever i omtumlande tider. I hela västvärlden har det politiska etablissemanget problem med sin trovärdighet. Allehanda populister skördar framgång. Olika slags radikala idéer stöds i något som kan liknas vid en allmän trotsighet.

I politik i allmänhet och brittisk politik i synnerhet har väljarna en tendens att med tiden tröttna på sina politiska ledare – även om de för en rimligt vettig och framgångsrik politik. Och i Storbritannien har konservativa Tories och högersossarna i New Labour haft makten under överskådlig tid. Det vore knappast förvånande om väljarna börjar se sig om efter något annat.

Jag skulle inte bli det minsta förvånad om Labour i nästa val går fram med en radikal, populistisk, socialistisk plattform. Jag skulle inte heller bli förvånad om det kan slå an en sträng hos breda grupper av väljare.

Visst, det vore förfärande. Men helt i linje med vår tids politiska dramaturgi.

Helgens Radio Bubb.laSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"Dagens radio bubb.la avhandlade bland annat kris på sjukhusen i Stockholms läns landsting efter datorhaveri, 27-årig webbutvecklare med högskoleexamen, fast anställning och spetskompetens utvisas, påve Franciskus menar att skvaller- och skrämseljournalistik är att likställa med terrorism, syrisk invandrare i Björneborg startar papperstidning på arabiska och drömmer om statligt stöd samt förbannad digitalmediafeminist känner sig mobbad, skriver brev till Alice Bah Kuhnke. Sändningen inleddes med en dikt från Klot-Johan och avslutades med ett lyssnarbrev från Houston, Texas."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »